Disclaimer

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid, actualiteit en het onderhoud van de web shop ‘Deense Dingen’ kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website vermeld staat. ‘Deense Dingen’ behoudt zich het recht voor om, zonder enige kennisgeving en met onmiddellijke ingang, wijzigingen door te voeren op de website.

Op de website zijn (hyper-) links opgenomen die leiden naar websites van derden. Door het activeren van deze (hyper-) links verlaat men de website/web shop ‘Deense Dingen’ en komt men op sites van derden. Deze websites worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. ‘Deense Dingen ’ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de genoemde websites.

‘Deense Dingen’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het gebruik van de web shop van ‘Deense Dingen’ of het gebruik van de informatie die op de web shop wordt verstrekt, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.